Bel me terug

Salestraining, professioneel verkopen ‘van de plank’, een jaarlijkse verkooptraining als incentive, of erger als oplossing van een probleem, is vaak geld in een putje donderen. OK-Salestrain garandeert professionalsering met maatwerk op structurele basis. Een blijvende drang naar verkoopresultaat.

Hoe

OK-Salestrain ontwikkelt met u een functieprofiel op basis van vaardigheden, kennis en gedrag dat u wilt zien bij uw accountmanagers. Aan het functieprofiel voegen we observeerbare prestatie indicatoren toe, waardoor het profiel is te scoren in waarneembaar gedrag.

Wat

Zo ontstaat een analyse format dat als ‘foto’ kan dienen van uw verkopers. Door middel van simulatiegesprekken krijgt u zicht op die indicatoren die ontwikkeling behoeven. Hierop richt zich OK-Salestrain bij groepstrainingen of individuele coaching. De vertegenwoordiger ziet concreet waar verbeterpunten liggen en de manager weet op welke punten opvolging nodig is. Het bedrijf heeft meteen een blauwdruk van zijn accountmanagers voor functionerings-/beoordelingsgesprekken en sollicitatieprocedure. Op deze wijze staat uw organisatie centraal krijgt u verkoop gedreven mensen en faciliteert OK-Salestrain.

Opbouw

In samenspraak het gewenste verkoopprofiel bepalen;

  • Toetsen van de huidige competenties/gedrag/situatie;
  • Beschrijven van een collectief/individueel ontwikkelplan;
  • Op voorhand verspreiden van de noodzakelijke vakkennis;
  • Trainen van gewenst/succesvol gedrag;
  • Zorgen voor een structurele verankering met betrekking tot de opvolging door de leidinggevende;

Aansluitend aan dit traject geeft OK-Salestrain gedurende 3 maanden telefonische / e-mail ondersteuning bij vragen.

Uw investering

Een of meerder personen uit uw organisatie zijn de gesprekspartner voor onze professionals. OK-Salestrain voorkomt onvoorziene kosten achteraf, door het overeenkomen van een all inclusive tarief voor een traject. Maakt u de bel afspraak?


Roel Janssen
Tel. 06-4801 4248